>
>
  • Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 (PMKVY)

News & Notifications

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 (PMKVY)

Issuing Authority & Date

Deputy Registrar, 
Planning & Development Section
Thursday, 8 June, 2023